Nejčastější chyby při zadávání hesla
Zapnutá klávesa Caps Lock
Vypnutá klávesa Num Lock
Prohlížečem předvyplněno neaktuální heslo
Záměna písmen v hesle - malé "a" není totéž jako velké "A"
Zapomněli jste své heslo? Vyplňte přihlašovací jméno, po ověření Vám bude přiděleno nové heslo.
Na Váš e-mail registrovaný v systému Vám přijde informace o dalším postupu.
Přihlašovací jméno
Vygenerované přihlašovací jméno (příklad 1234567)
V případě technických problémů popište problém a pošlete e-mail na informatika@praha8.cz.
ICZ • iPoint • 2015